banktose

استفاده از ظرفیت بانک توسعه تعاون برای تامین مالی فعالیتهای سازمان همیاری و شهرداری ها 

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه در دیدار با مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان در خصوص همکاریهای مشترک در حوزه امور بانکی و تامین مالی در جهت ارائه خدمات و تامین نیازهای حوزه شهری و شهرداریها تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه، صادق خدادادی روز شنبه در نشستی با "فرهاد جانشکر" مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان و جمعی از مدیران این بانک دیدار و در خصوص همکاری های مشترک گفتگو کرد.

وی در این دیدار با اشاره به وظایف و رسالتهای سازمان همیاری،گفت: این مجموعه به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی رسالت پشتیبانی و حمایت از شهرداری های  استان به عنوان سهام داران خود را دارد.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای کرمانشاه با اشاره فعالیتها و برنامه های گسترده سازمان در بخش های مختلف عمرانی و بازرگانی عنوان کرد: در راستای تحقق اهداف و رسالتهای سازمان و شهرداری ها، وجود منابع مالی و مراوده با سیستم های مالی و بانکی از ضروریاتی است که به آن توجه ویژه ای داریم.

در این دیدار که با هدف گسترش سطح تعامل و ارائه خدمات بانکی انجام شد، در باره  توسعه تعاملات و ظرفیت‌های موجود سازمان همیاری شهرداری‌ها و همچنین ضرورت استفاده از خدمات مالی و همکاری های فی مابین در زمینه های سرمایه گذاری بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

در همین راستا «فرهاد جانشکر»  مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون استان از برگزاری این نشست ابراز خشنودی نموده و آمادگی خود را در گسترش سطح همکاری‌ها و تعاملات فی‌مابین و همچنین استفاده از ظرفیت‌های طرفین جهت تحقق امور تاکید نمودند.