این جلسه با حضور مدیریت امور شعب بانک ملی و عوامل بانک در دفتر سازمان همیاری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه ، خدادادی مدیر عامل سازمان با جلیلیان ریاست اداره امور شعب بانک ملی استان و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان کرمانشاه و هیئت همراه در دفتر سازمان همیاری دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که با هدف گسترش سطح تعاملات و ارائه خدمات بانکی انجام شد مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه ضمن خوش آمدگویی ، پیرامون توسعه تعاملات ، ادامه سطح همکاری و افزایش روند خدمات قابل ارائه بانکی و مالی بویژه در حوزه بانکداری الکترونیکی مطالبی را ارائه نمود.

در همین راستا جلیلیان ریاست اداره امور شعب بانک ملی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان کرمانشاه نیز با تشکر از مساعدت مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه ، از برگزاری این نشست صمیمی ابراز خوشنودی نموده و آمادگی خود را بر گسترش سطح همکاریها و تعاملات فی مابین و همچنین استفاده از ظرفیتهای طرفین جهت تحقق اهداف دو طرف تاکید کرد.