اطلاعیه استخدامی شهرداریهای استان


kermanshah.iran-azmoon.ir

استانداری کرمانشاه برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای استان از محل سهمیه استخدامی شماره 12672/93/225 مورخ 1393/09/23 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مصوبه تاریخ   1393/11/15 شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی  شهرداری ها و دهیاریهای کشور؛ درنظر دارد تعداد 98 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی ؛ عملی یا مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی برای خدمت در شهرداری های :کرمانشاه – ماهیدشت- حمیل- گیلانغرب- جوانرود- هرسین از توابع استان کرمانشاه  استخدام نماید.