افتخار كسب رأي اعتماد اعضاي شوراي اسلامي شهر قصرشيرين با رأي قاطع و انتخاب شما بعنوان شهردار تبريك عرض نموده، توفيقات شما را از ايزد متعال خواستارم . اميدوارم با حضور جنابعالي، گامهاي بلندي در جهت سرعت بخشيدن به روند توسعه زيربنايي شهر قصرشيرين برداشته شود تا جايي كه نام شهر قصرشيرين بعنوان شهر پيشتاز توسعه شهري در بين تمام شهرها در حوزه هاي مختلف مطرح گردد . رجاء واثق دارم كه با همدلي و همفكري شما شاهد پيشرفت و توسعه شهر و رضايت خاطر هر چه بيشتر شهروندان قصرشيرين در آينده خواهيم بود .

بدينوسيله در نهايت امتنان ضمن تقدير از زحمات شبانه روزي حضرتعالي در اين سازمان، از خداوند سبحان براي شما سلامتي، موفقيت و استمرار خدمتگزاري به مردم شريف شهرستان قصرشيرين را مسئلت داريم.


مديريت و كاركنان سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه