شهرداران نقش مهمی در جذب گردشگر دارند

استاندار كرمانشاه گفت: تفاوت كار شهرداران با ديگر مسئولين در بروز خلاقيت و ابتكار است.

به گزارش روابط عمومي سازمان همياري شهرداري : ابراهيم رضايي بابادي در جلسه شوراي سازمان همياري شهرداري هاي استان كه با حضور معاون امور عمراني و مديران كل دفاتر فني و شهري استانداري و همچنين شهرداران استان در محل سالن جلسات استانداري برگزار شد، با تبريك نامگذاري  25 اسفند ماه به عنوان روز شهردار افزود :

انصافا كار شهرداران سخت و پر مشغله است كه در حوزه مديريتي جزء زحمتكش ترين افراد مسئول ، محسوب مي گردند.

وي با بيان اينكه، كار خود را ابتدا در شهرداري شروع كرده ام و با كار كردن در اين حوزه آشنايي كامل دارم ، اظهار داشت : كار كردن با ديگر حوزه هاي مديريتي قابل مقايسه نيست زيرا ديگر مديران بر اساس پول و اعتباري كه دارند بايد كار كنند اما شهردار بايد خودش به دنبال خلق درآمد باشد لذا اين مهم با بروز خلاقيت و ابتكار ايجاد ميشود بنابراين تفاوت كاري شهردار با ديگران در بروز خلاقيت ، ابتكار و هنرمندي است.

وي با اشاره به تشكيل شوراها و انتخابات شهردار با راي شورا خاطر نشان ساخت : شهردار بايد با سلايق مختلف اعضاي شورا كار كند و از اين جهت هم كار در شهرداري بايد با تدبير و استفاده از تجربيات صورت گيرد تا اقدامات و تلاش ها با سرعت بيشتري دنبال شوند.

مهندس رضايي ، اهميت كار شهرداران را در تلاش براي ايجاد زيبايي، نشاط و مكان هاي مفرح براي شهروندان عنوان كرد و خطاب به شهرداران استان گفت: اين كار شما بسيار با اهميت است زيرا در روحيه و نشاط مردم تاثيرگذار است لذا تا آنجايي كه مي توانيد به خلق زيبايي در شهر بپردازيد.

وي تاكيد كرد : نوآوري و انجام حركت هاي جديد بايد جزء برنامه هاي كاري شهرداران براي سال آينده باشد و همچنين به كارهاي زيربنايي و عمراني به عنوان برنامه هاي بلند مدت نيز توجه شود.

رئيس شوراي سازمان همياري شهرداري هاي استان ادامه داد : شهرداران بايد كارها را با مشاركت و همكاري مردم انجام دهند زيرا اين موضوع منجر به پيشرفت و تسريع در كارها و اثر گزاري بيشتر اقدامات مي شود.

استاندار كرمانشاه گفت: كار شهرداران يك كار هنرمندانه است زيرا تلاش آنها چنانچه با كارآيي و خلاقيت همراه باشد منجر به زيباسازي و خلق حركت هاي جديد در امور شهري مي گردد كه قطعاً رضايت مندي مردم را براي مشاركت و پرداخت به موقه هزينه هاي شهرداري به دنبال دارد.

وي تصصيح كرد : همين كه مردم به قابليت و توان شهردار باور پيدا كنند، قطعاً در امور شهري خود را همكار و همراه شهرداري قلمداد خواهند كرد.

مهندس رضايي توجه شهرداران به برخوردهاي اخلاقي، علمي و صميمانه با مردم را مورد تاكيد قرار داد و گفت: اين هنر شهردار است كه با مردم ، اخلاق خوب و پسنديده اي داشته باشدو با مردم داري و جلب مشاركت مردم، كارها و طرح ها را به سرانجام مقصود برساند.

استاندار كرمانشاه همچنين استفاده از نظرات و پيشنهادات صاحبنظران مسائل شهري در اداره بهتر و دقيق تر شهر را مورد تاكيد قرار داد.

وي در ادامه به فلسفه كاري سازمان همياري شهرداري ها اشاره كرد و گفت: اين سازمان حياط خلوت هيچ جايي نيست و در طول يكسال گذشته تلاش كرده ايم تا اين سازمان بتواند بعضي از پروژه هاي عمراني را اجرايي كند زيرا درآمد حاصل از اجراي طرح ها توسط سازمان همياري منجر به افزايش توان و درآمد شهرداري ها براي عمران شهري مي گردد.

مهندس رضايي در پايان سخنان خود با اشاره به چند روز باقي مانده تا پايان سال و آغاز سال جديد از شهرداران خواست نهايت اهتمام و تلاش خود را براي زيباسازي در شهرها به ويژه ابتداي ورودي شهرها بكار گيرند تا زمينه مناسب براي جذب گردشگران كه جزء برنامه هاي استان در نوروز است و شهرداران در اين راستا مي توانند نقش مهمي ايفا نمايند، محقق گردد.