shghaser

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای کرمانشاه در دیدار با شهردار و شورای شهر قصرشیرین اظهار کرد: به عنوان پشتیبان و امین شهرداریهای استان به دنبال سوق دادن این حوزه سمت درآمدهای پایدار هستیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای کرمانشاه ، صادق خدادادی صبح امروز در دیدار با مهندس باقری شهردار و اعضای شورای شهر قصرشیرین ضمن اشاره به ظرفیتهای خوب این شهر تاریخی افزود: تلاش داریم به عنوان امین شهرداریها تمام تلاش خود و همچنین پتانسیلهای تخصصی و فنی سازمان را در جهت پشتیبانی و حمایت از این حوزه به کار ببندیم.
وی با اشاره به رسالتها و ماموریتهای این نهاد بزرگ اقتصادی در کرمانشاه افزود: یکی از مهمترین موضوعات ما در سازمان همیاری که در اولویت کاری قرار دارد توجه به توانمندسازی شهرداریهای کم برخوردار است که باید تلاش کنیم با استفاده از مزیتهای موجود در هر شهر، مدیریت شهری را به سمت درآمدزایی پایدار سوق دهیم.