300 001

استاندار کرمانشاه با اهدا لوح سپاس از اهتمام و تلاشهای خالصانه مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری ها تقدیر و تشکر کرد.