سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه در نظر دارد یک­ باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت حدود 403 مترمربع واقع در بلوار شهید بهشتی سه راه 22 بهمن جنب ساختمان بورس سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش برساند لذا متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل فرم های مربوطه حداکثر از تاریخ درج این آگهی از روز دوشنبه مورخ 1401/09/07 تا پایان وقت اداری­ روز دوشنبه مورخ 1401/09/14 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شماره مزایده 2001050230000001 مراجعه که بازگشایی پاکت ها روز شنبه مورخ 1401/09/26 میباشد. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 38100085-083 تماس حاصل فرمایند.

*******************************************************************************