shora

نهاد شورا که شالوده آن ريشه در قرآن و مباني دين مبين اسلامي دارد در واقع به فرايند واگذاري امور به مردم ، عينيت بخشيد و به برکت اين اتفاق، نقش آفريني مردم در تعيين سرنوشت خود و جامعه اي که در آن زندگي مي کنند، دوچندان گرديد.

 نهم اردیبهشت ماه "روز ملی شوراها" را  به تمامی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان کرمانشاه تبريک عرض نموده بر خود وظيفه ميدانم از پيگيري ، تلاش ، مساعدت و راهنمائي هاي ارزنده اعضای محترم شوراها در پيشبرد اهداف شهر و روستا  که يقيناً حاصل همدلي و همکاري مضاعف بين اعضاي شوراي اسلامي بوده است تقدير و تشکر نمايم.