DSC 0030

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی زاگرس (اسلام آباد غرب) از ظرفیت ها ،پروژه های انجام شده و در دست اجرا و زیرساختهای ایجاد شده در این منطقه و طرح های توسعه ای منطقه ویژه اقتصادی زاگرس  دیدن کردند. 

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه، صادق خدادادی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان با سفر به شهرستان اسلام آباد غرب از نزدیک فعالیت ها، سرمایه گذاریها، توانمندیها و پروژه های انجام شده و در دست اجرا منطقه ویژه اقتصادی زاگرس بازدید نمودند

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه ، با اشاره به نقش منطقه ویژه اقتصادی زاگرس (اسلام آباد غرب) در افزایش و رونق سرمایه گذاری در استان، بیان داشت: به منظور سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی زاگرس وجود زیرساخت های مورد نیاز امری ضروری و حائز اهمیت است.

وی بر افزایش گسترش همکاری های متقابل بین منطقه ویژه اقتصادی زاگرس و سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه را دوجانبه و مفید تاکید کرد.

در ادامه این بازدید دکتر ملکشاهی ،مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی زاگرس  ضمن عرض خیر مقدم مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه و هیئت همراه، استعدادها و ظرفیتهای موجود در این منطقه اشاره کرد و گفت: باید نگاه ویژه ای به این استان داشته باشد.منطقه ویژه اقتصادی زاگرس  ظرفیت های بین المللی دارد که می تواند مقصد مطمئن برای سرمایه گذاران باشد.