? مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه گفت: بخشی از کارکنان شهرداری‌های استان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.

? شهریار نیری افزود: برای برطرف ساختن بخشی از مشکلات کارکنان شهرداری‌ها از جمله پوشش بیمه تکمیلی برای شهرداری‌های استان مکاتبات و پیگیری‌هایی انجام شد که در نهایت ۱۰ شهرداری اعلام آمادگی کردند.
وی افزود: همچنین مکاتبات لازم با بیمه‌های مختلف انجام شد که در نهایت موفق به انعقاد قرارداد با بیمه دی شدیم و برای ۹۰۵ نفر از نیروهای شهرداری در شهرهای مختلف بیمه تکمیلی صادر شد که می‌تواند یک گام موثر برای بحث درمانی این عزیزان و خانوادهای محترم آنان باشد.
به گفته وی ۷۰۸ نفر از این افراد مختص شهردارهایی هستند که برای بحث پوشش بیمه تکمیلی اعلام آمادگی کردند.