با صدور حکمی از سوی استاندار،شهریار نیری به عنوان مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های کرمانشاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه ، دکتر محمدطیب صحرایی با صدور حکمی شهریار نیری را به عنوان مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه منصوب کرد.
در متن انتصاب مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های کرمانشاه آمده است:
جناب آقای شهریار نیری
به استناد ماده 17 اساسنامه سازمان همیاری شهرداری‌ها با توجه به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه برای مدت سه سال منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله و با رعایت مقررات مربوطه در جهت اهداف سازمان موفق باشید.