این دیدار با هدف گسترش سطح تعاملات و همچنین همکاری های فی مابین در دفتر سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه تشکیل گردید.
شهریار نیری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری ها ضمن خیرمقدم به آقای محمد ابراهیم بهارفر مدیریت امور شعب بانک تجارت استان کرمانشاه و هیات همراه، پیرامون توسعه تعاملات و ظرفیت‌های موجود سازمان همیاری شهرداری ها و همکاری فی‌مابین در زمینه های عمرانی ، بازرگانی ، سرمایه گذاری و گردشگری بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.
در همین راستا مدیریت امور شعب بانک تجارت استان از برگزاری این نشست ابراز خشنودی نموده و آمادگی خود را در گسترش سطح همکاری‌ها و تعاملات فی‌مابین اعلام کردند.