به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس شهریار نیری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای کرمانشاه بهمراه مهندس الماسی مدیرکل راه و شهرسازی صبح امروز با حضور در پروژه های ۱۷ هکتاری عمرمل و ۶ هکتاری شهید آويني شهرک امام از نزدیک در جریان آخرین پیشرفت فیزیکی و مسایل و مشکلات این پروژه قرار گرفتند.