مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه در دیدار با مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان در خصوص همکاریهای مشترک در حوزه امور بانکی و تامین مالی در جهت ارائه خدمات و تامین نیازهای حوزه شهری و شهرداریها تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه، مهندس نیری مدیرعامل سازمان روز پنجشنبه در نشستی با "فرهاد جان شکر"مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون در خصوص رسالتهای سازمان همیاری،گفت: این مجموعه به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی رسالت پشتیبانی و حمایت از شهرداری های استان به عنوان سهام داران خود را دارد.
در همین راستا «فرهاد جان شکر» مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون استان از برگزاری این نشست ابراز خشنودی نموده و آمادگی خود را در گسترش سطح همکاری‌ها و تعاملات فی‌مابین و همچنین استفاده از ظرفیت‌های طرفین جهت تحقق امور تاکید نمودند.