به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، شهرام نیری سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان به همراه چند تن از مدیران سازمان با حضور در اداره کل کتابخانه های عمومی، با محمدامین بهرامی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در خصوص همراهی و حمایت از کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگ مطالعه دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار مسائل مهم فرهنگی در حوزه زیرساخت‌های کتابخانه های عمومی همچنین نیازها و اولویت های رشد فرهنگ کتابخوانی در جامعه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.