شهردار کنگاور به همراه معاون خود با مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه دیدار کرد.

در این دیدار مهندس شهریار نیری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه بر آمادگی این سازمان برای همکاری هرچه بیشتر با شهرداری‌های سراسر استان به منظور توسعه مدیریت شهری تاکید کرد.

مهندس طیب شهردار کنگاور نیز با اشاره به برنامه‌های شهرداری کنگاور در حوزه‌های مختلف خواستار استفاده از ظرفیت‌های سازمان همیاری شهرداری‌های استان در بخش‌های گوناگون شد.