به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه ، مهندس نیری مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان به همراه چند تن از مدیران سازمان با حضور در شهرستان جوانرود با مهندس امامی شهردار این شهر دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مسائل، نیازها و اولویت های حوزه مدیریت شهری این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص سازوکارهای همکاری و استفاده از توان و ظرفیت های سازمان همیاری در جهت تامین این نیازها بحث و تبادل نظر شد.