در این دیدار که با هدف گسترش سطح تعاملات و ارائه خدمات بانکی انجام شد، مهندس شهریار نیری  مدیر عامل سازمان همیاری‌ شهرداری ها ضمن عرض خیرمقدم خدمت جناب آقای آرش طاهرخانی مدیر منطقه ای بانک سینا استان های  کرمانشاه و ایلام  ، پیرامون توسعه تعاملات و ظرفیت‌های موجود سازمان همیاری شهرداری‌ها و همچنین ضرورت استفاده از خدمات مالی و همکاری های فی مابین در زمینه های سرمایه گذاری بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

در همین راستا آقای طاهرخانی  مدیر منطقه ی بانک سینا استانهای کرمانشاه و ایلام از برگزاری این نشست ابراز خشنودی نموده و آمادگی خود را در گسترش سطح همکاری‌ها و تعاملات فی‌مابین و همچنین استفاده از ظرفیت‌های طرفین جهت تحقق امور تاکید نمودند.