مقام_معظم_رهبری ( مدظله العالی):

شما ( کارگران) به حمدالله فرزانگان هستید، بسیاری از شما جز افرادی هستید که فکر و ذهنتان در زمینه های گوناگون مولد، سازنده، مبتکر و آگاه می باشد.

هفته کارگر بر تلاش گران عرصه کار و تولید مبارک باد