کارکنان سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه در کنار مردم با حضور گسترده در راهپيمايي روز جهاني قدس، مرگ رژيم صهيونيستي و آزادي قدس شريف را فرياد زدند. در این راهپیمایی کارکنان سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه به همراه مردم مومن و روزه دار استان با سر دادن شعارهاي كوبنده مرگ بر آمريكا، مرگ بر اسراييل، بارديگر با ملت مسلمان فلسطين در راه مبارزه با اشغالگران قدس تجديد پيمان كردند.