با حکم استاندار؛

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه منصوب شد

استاندار کرمانشاه در حکمی «وحید محمدی» را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمانشاه؛ بهمن امیری مقدم، استاندار کرمانشاه در حکمی «وحید محمدی» را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری منصوب کرد.

پیش از این، بهزاد باباخانی، معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه بود.